Membrany PVC do jednowarstwowej izolacji dachów nie są nowością, pierwsze tego typu produkty wykorzystywano w Europie już na początku lat 60-tych XX wieku, w USA membrany pojawiły się niemal 10 lat później. Wiąże się z tym ciągły rozwój produktu, nad którym pracują architekci, projektanci, technicy i inni specjaliści z branży.

Zalety i możliwości PVC

Jednowarstwowe membrany PVC w większości są produkowane z polichlorku winylu – PVC. Dlaczego?

  • PVC to w 57% chlor, dzięki czemu w składzie jest o wiele mniej olejów niż w przypadku innych polimerów
  • PVC nie zawiera takich pierwiastków jak: kadm, ołów czy inne metale ciężkie
  • Podczas procesu produkcji emisja dwutlenków jest niska
    PVC nie jest łatwopalnym materiałem, a w sytuacji zapłonu, przy braku silnych czynników zewnętrznych powodujących pożar, PVC ulega samozgaszeniu
  • PVC może być w 100% poddane recyclingowi, gdy jednak trafi na składowisko odpadów, nie stanowi toksycznego zagrożenia
  • Typowa jednowarstwowa membrana PVC zawiera 44% PVC, 5,7% tkaniny poliestrowej i 50,3% plastyfikatorów i stabilizatorów.

Pojedyncza membrana PVC może być wzmocniona za pomocą włókna szklanego lub tkaniny poliestrowej. Wzmocnienie membrany ma wpływ na możliwości jej wykorzystania. Membrana z włóknem szklanym charakteryzuje się małą odpornością na rozciąganie, ale w efekcie zachowuje swój kształt i rozmiar w każdych warunkach, dlatego może być stosowana na dachach balastowanych i do wykonania obróbek na dachu. Natomiast membrana ze dzianego poliestru może być poddawana dużym siłom rozciągającym bez ryzyka zniszczenia, co sprawia, że nadaje się do montażu mechanicznego.